9. April 2018

NBK´s spesialutstling – 25 års jubileum

14. June 2017

Norwegian Basenji Speciality 2017

15. October 2016

Norwegian Basenji Speciality 2016

BIR/BIS –  Kingwanas Part-Time Gangster