Om Klubben

Norsk Basenjiklubb er en raseklubb stiftet i 1992, med mål om å fremme og ivareta rasen i Norge. Klubben arrangerer årlig en spesialutstilling. Vi jobber for at vi til enhver tid har en levende og oppdatert FB og hjemmeside.

NBK svarer deg gjerne dersom du har ytterligere spørsmål om sjarmøren fra Afrika. Vær oppmerksom på at du kun bør kjøpe kull som er godkjent av klubben. Disse kullene ligger til enhver tid ute på klubbens hjemmeside. Ta en titt på oppdrettere for mer informasjon.

Styret:

Leder: dag christer lie

Nestleder: jeanette strand

Sekretær: liv irene n. lie

Kasserer: ulrikke brudeberg

Medlem: gro udby

Vara: anka grønli

Vara: Kristine Hope

Valgkommite:

Leder: liv irene n. lie

Medlem: jeanette strand

Medlem: gro udby

Revisor: christin øyan gunnufsen

Sunnhetsutvalg:

Leder: liv irene n. lie

Medlem: gro udby

Medlem: henriette arneberg