helse / sykdommer


basenjien er en forholdsvis frisk rase, og vi i norsk basenjiklubb arbeider for å bevare dette.unnamed-6

 for å passe på at basenjien holder seg sunn og frisk bør du velge en oppdretter som:

 

  • HD røntger

dette er heldivis ikke et stort problem på rasen. noen få tilfeller har vi dessverre dog hatt, og derfor er det viktig at avlsdyrene fortsatt hofterøntges. avlsdyrene bør være fri, dvs. grad A eller B.


  • øyelyser

bør gjøres minimum annenhvert år av autorisert øyelyser. her følger vi smådyrpraktiserende veterinærers anbefalning om noe bemerkes. Sist oppdaterte anbefalingsdokument finner du her:
Smådyrpraktiserende vetrinærers avlsanbefalinger på øyesykdommer 2015

PPM er den vanligste øyelidelsen hos basenji. PPM kan kort forklares ved at pupillåpningen er lukket av en membran i en periode i fosterstadiet. før fødsel tilbakedannes membranen, slik at det blir en åpning i regnbuehinnen – pupillåpningen. små rester av membranen kan ofte observeres med spaltelampe også etter fødsel og har som regel ingen betydning for hunden. det er disse restene som betegnes som PPM. PPM bør ikke dobles.


  • fanconitester

dette var den sykdommen basenjioppdrettere rundt om i verden tidligere var mest bekymret for. fanconi er kort forklart en dødelig nyresykdom. heldigvis har vi nå fått en direkte DNA test som sier om hunden er fri for, bærer av, eller affisert av genet for fanconi. vi anbefaler ikke bruk av affiserte i avl. bærere kan kun parres med frie for å unngå affiserte avkom. hvem som helst kan bestille fanconitest til sin hund på https://secure.offa.org/cart.html. trykk på at du ønsker fanconi DNA test.


  • PRA-BJ1-tester

PRA er en annen øyesykdom som forekommer hos basenjien. symptomene på PRA er redusert mørkesyn og etter hvert nattblindhet. det finnes to forskjellige former for PRA hos basenjien. den ene kan man nå DNA teste for. de samme anbefalningene som for fanconi gjelder. denne testen kan også bestilles på https://secure.offa.org/cart.html.


for å passe på at rasen bevarer sitt rasetypiske utseende bør du også velge oppdretter som har et minimum av 2 excellent fra utstilling på sine avlsdyr. dette gir også deg som valpekjøper en indikator på at avlsdyrene lar seg håndtere av fremmede, da dommeren går over hunden / sjekker bitt og tenner i utstillings-situasjonen.