Helse/sykdommer

Basenjien er en forholdsvis frisk rase, og vi i Norsk Basenjiklubb arbeider for å bevare dette. For å passe på at Basenjien holder seg sunn og frisk bør man se etter oppdrettere som ønsker å ivareta dyrevelvelferden til avlsdyrene, samt driver avl på en måte som fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper. 

Er du på utkikk etter en Basenji bør du velge en 
oppdretter som tester for:

Fanconi

Dette var den sykdommen basenjioppdrettere rundt om i verden tidligere var mest bekymret for. Fanconi er kort forklart en dødelig nyresykdom. Heldigvis har vi nå fått en direkte DNA test som sier om hunden er fri for, bærer av, eller affisert av genet for fanconi. Vi anbefaler ikke bruk av affiserte i avl. Bærere kan kun parres med frie for å unngå affiserte avkom. Hvem som helst kan bestille fanconitest til din hund på:

https://secure.offa.org/cart.html

Trykk på at du ønsker fanconi DNA test.

Øyelysing (PPM)

Bør gjøres minimum annenhvert år av autorisert øyelyser. Her følger vi smådyrpraktiserende veterinærers anbefaling om noe bemerkes. Sist oppdaterte anbefalingsdokument finner du her: 
Smådyrpraktiserende vetrinærers avlsanbefalinger på øyesykdommer 2015 

PPM er den vanligste øyelidelsen hos Basenji. PPM kan kort forklares ved at pupillåpningen er lukket av en membran i en periode i fosterstadiet. Før fødsel tilbakedannes membranen, slik at det blir en åpning i regnbuehinnen – pupillåpningen. Små rester av membranen kan ofte observeres med spaltelampe også etter fødsel og har som regel ingen betydning for hunden. Det er disse restene som betegnes som PPM. PPM Bør ikke dobles.

HD-røntgen 

Dette er heldivis ikke et stort problem på rasen. Noen få tilfeller har vi dessverre dog hatt, og derfor er det viktig at avlsdyrene fortsatt hofterøntges. Avlsdyrene bør være fri, dvs. grad A eller B. 

PRA-BJ1

PRA er en annen øyesykdom som forekommer hos Basenjien. Symptomene på PRA er redusert mørkesyn og etter hvert nattblindhet. Det finnes to forskjellige former for PRA hos basenjien. Den ene kan man nå DNA teste for. De samme anbefalingene som for fanconi gjelder. denne testen kan også bestilles på https://secure.offa.org/cart.html

For å passe på at rasen bevarer sitt rasetypiske utseende bør du også velge en oppdretter som har minimum 2 excellent fra utstilling på sine avlsdyr. Dette gir også deg som valpekjøper en indikator på at avlsdyrene lar seg håndtere av fremmede, da dommeren går over hunden og sjekker bitt/tenner på utstilling.