Om klubben

Norsk Basenjiklubb er en raseklubb stiftet i 1992, med mål om å fremme og ivareta rasen i Norge. Klubben arrangerer årlig en spesialutstilling.
Vi jobber for at vi til enhver tid har en levende og oppdatert FB og hjemmeside.

NBK svarer deg gjerne dersom du har ytterligere spørsmål om sjarmøren fra Afrika. Vær oppmerksom på at du kun bør kjøpe kull som er godkjent av klubben. Disse kullene ligger til enhver tid ute på klubbens hjemmeside. Ta en titt på oppdrettere for mer informasjon.

Styret:

Leder: Jeanette Strand

Nestleder: Anka Grønli

Sekretær: Liv Irene N. Lie

Kasserer: Erik H. Jørol

Styremedlem: Dorrit Karlsen

Varamedlem: Gro Torgersen

Varamedlem: Kirsten Bore

Webmaster: Camilla Antonsen

Valgkommite:

Leder: Jeanette Strand

Medlem: Anka Grønli

Sunnhetsutvalg: Styret