Omplassering

Her vil det bli lagt ut Basenjier til omplassering.