9. April 2018

NBK´s spesialutstling – 25 års jubileum

14. June 2017

Norwegian Basenji Speciality 2017